תודה על פנייתך.
מיד יתבצע ניתוב לאתר EDP.
אנא וודא שמילאת את כל פרטי הטופס כראוי.
מודול מוסך ב-"פריוריטי"
מבית EDP
כל היתרונות
שילוב מלא ב-"פריוריטי" הארגוני.
ריכוז נושאים הפתוחים מול הלקוח.
ניהול המבנה האירגוני.
ניהול קשרי לקוחות (CRM).
אוטומציה של תהליכים.
מנגנון מובנה לניהול סקרי שביעות רצון.
מאפיינים עיקריים של מודול מודול מוסך
  • ניהול נתונים הנדסיים (כרטיס רכב, מודל רכב, שעתונים, קיטים, טיפולים נדרשים).
  • ניהול כרטיס עבודה המרכז את הטיפול ברכב.
  • מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) – בשילוב כל אמצעי ההתקשרות מול הלקוח.
  • ניהול מלאי (חלפים, אתרים, מחסנים, סטאטוס, רצפת טיפולים, חלקים חלופיים).
  • ניהול תהליכי רכש והצטיידות בחלפים.
  • חישוב עלות מכר ובקרת רווחיות.
  • מנגנון לייזום אכיפת נהלי עבודה, תזכורות והודעות.
  • מנגנון אוטומציה (עדכון סטאטוסים בכרטיס עבודה, התראות עמידה בזמנים)
  • ניהול נהגים (משימות, שיבוצים, דיווחי ביצוע ב-Web וביישומונים).
  • ניהול מרכזי רווח (חשבונאות ניהולית לסניף, מחלקה, רכב, לקוח, ממשק תנועות יומן).
קבוצת EDP, רח' שמשון 5 (בניין A קומה 1). ת.ד 3531 פתח תקווה 4952702.
טלפון: 03-6438222 פקס: 03-6438004 אתר: www.edp.co.il