תודה על פנייתך.
מיד יתבצע ניתוב לאתר EDP.
אנא וודא שמילאת את כל פרטי הטופס כראוי.
מודול שינויים ב-"פריוריטי"
מבית EDP
כל היתרונות
תפעול פשוט נוח וקל.
צפייה ומעקב אחר היסטורית השינויים ותיעודם.
אין הגבלה על המסכים או השדות לצפייה בלוג השינויים.
אפשרות לצפייה בשינויי שדות לרבות פיתוחים פרטיים.
ביצוע שינויים ללא פגיעה במידע הקיים בלוג השינויים.
עדכון מלל חופשי והערות (סיבת ביצוע השינוי).
גמישות בקביעת תקופת הצגת מידע
אפשרות לביטול לוג השינויים ומחיקתו בכל עת
מנגנון דו"חות לתפעול עצמאי (הצגת היסטוריית השינויים)
אפשרויות שמירת גיבוי ומחיקת שינויים (לחסכון בנפח אחסון)
מאפיינים עיקריים של מודול לוג שינויים
  • מאפשר לעקוב אחר שינוי המתבצע בשדות במערכת ה"פריורטי" ולתעדו.
  • מאפשר בחירה קלה של שדות למעקב.
  • הצגת המידע ניתנת לשינויים ולהתאמה בקלות.
קבוצת EDP, רח' שמשון 5 (בניין A קומה 1). ת.ד 3531 פתח תקווה 4952702.
טלפון: 03-6438222 פקס: 03-6438004 אתר: www.edp.co.il